วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เดือน ธันวาคม

สัปดาห์ที่ 5

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วันนี้เป็นสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติซึ่งในสัปดาห์นี้ก็เรียนหน่วยวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมในวันนี้จึงเน้นไปที่กิจกรมเสริมประสบการณ์มากกว่ากิจกรรมอื่นๆและในวันนี้เรียนเรื่องพระราชประวัติของในหลวง ซึ่งเด็กๆก็สามารถตอบคำถามได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติของเรา และในส่วนของกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้เป็นการวาดภาพระบายสีครอบครัวของฉัน และสำหรับในช่วงบ่ายหลังตื่นนอนก็ให้เล่นเกมการศึกษา ภาพตัดต่อรูปพ่อ เสร็จแล้วก็ให้เด็กๆร้องเพลงองค์ราชันอีกครั้ง และนั่งสมาธิ สวดมนต์แล้วก็กลับบ้าน

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันนี้เป็นวันแรกของเดือนแห่งวันพ่อ กิจกรรมที่จัดก็เน้นไปเกี่ยวกับวันพ่อ เริ่มด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง องค์ราชัน กิจกรรมเสริมประสบการณ์ พระรชกรณียกิจของในหลวง และกิจกรรมสร้างสรรค์ การวาดภาพระบายสีในหลวงของเรา ซึ่งเด็กๆทุกคนต่างก็ให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดีแต่ก็ยังมีเด็กบางคนที่ไม่สามารถทำได้ และสำหรับในช่วงบ่ายก็เป็นกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งให้เด็กๆออกมาเล่นเกมที่ละคนจากนั้นก็กลับบ้าน

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นเหมือนเช่นทุกวัน เริ่มที่กิจกรรมเคลื่อนไหวโดยให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง องค์ราชัน ต่อด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้ให้เด็กๆวาดภาพระบายสีรูปพ่อของฉัน ซึ่งเด็กๆก็ตั้งใจทำเป็นอย่างดี และเมื่อทำกิจกรรมเสร็จก็ให้เด็กๆได้เล่นตามมุมเมื่อหมดเวลาก็ไปเข้าแถวล้างมือไปทานอาหาร และเมื่อตื่นนอนช่วงบ่ายก็ให้เล่นเกมการศึกษาและเกมอื่นที่เคยเล่นมาแล้ว เสร็จแล้วก็ให้หัดเขียนเลข 1-20 ตามแบบและก็กลับบ้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่เช้า โดยกิจกรรมก็จัดเหมือนเช่ยทุกวัน และกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้ให้เด็กๆทำดอกพุธรักษา เพื่อนำกลับไปให้พ่อที่บ้านซึ่งเด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างดีและลงมือทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจ เมื่อทำเสร็จก็สรุปกิจกรรมกับเด็กๆอีกครั้งและบอกเด็กๆว่าให้นำดอกไม้นี้กลับไปไหว้พ่อ และให้บอกรักพ่อ กอดพ่อ และก็หอมแก้มพ่อ ซึ่งเด็กๆทุกคนชอบมาก สำหรับช่วงบ่ายหลังจากตื่นนอนเสร็จ ก็ทบทวนกิจกรรมในช่วงเช้าอีกครั้งและแจกดอกพุธรักษาให้เด็กๆกลับบ้าน

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันี้กิจกรรมก็เริ่มต้นเหมือนเคยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหว เสริมประสบการณ์ และก็ไปเข้าห้องน้ำ จากนั้นก็ทำกิจกรรมสร้างสรรค์กันซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการฉีกปะรูปพ่อหรือภาพในหลวงของเราซึ่งเด็กๆก็ให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี และสำหรับช่วงบ่ายหลังจากตื่นนอน ก็ไปร่วมกิจกรรมที่หอประชุมเพื่อสวดมนต์ก่อนกลับบ้านในทุกๆวันของวันศุกร์

สัปดาห์ที่ 6

วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันพ่อ 5 ธันวามหาราช ค่ะจึงไม่ได้ไปโรงเรียน แต่วันนี้ไปเที่ยวกับพี่สาวค่ะ

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันนี้ในห้องเด็กมาโรงเรียนไม่เยอะ กิจกรรมที่ทำก็เริ่มตั้งแต่เช้า เหมือนเช่นเคยทำ วันนี้เริมทำกิจกรรมเคลื่อนไหว และเสริมประสบการณ์ก่อนจึงพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำ กลับเข้ามาก็ให้เด็กๆทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมที่จัดในวันนี้ให้ทำฉีกปะรูปพ่อที่เด็กๆยังทำกันไม่เสร็จก็เลยให้ทำกันต่อเพราะว่าจะต้องเก็บเข้าแฟ้มผลงานของเด็กๆทุกคนจึงมีการปรับกิจกรรมและในช่วงบ่ายหลังจากตื่นนอน ก็ให้เล่นเกมการศึกษาและก็กลับบ้าน

วันพุธ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันนี้กิจกรรมที่จัดเด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างดี เริ่มต้นตั้งแต่เช้าเข้าห้องเรียนก็รับฝากเงิน ให้ท่องบัณฑิตน้อย ทำกิจกรรมเคลื่อนไหว ต่อด้วยกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งในวันนี้ให้เล่นเกม สาลิกาป้อนเหยื่อ ซึ่งเด็กๆก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็น จากนั้นก็พาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำ กลับเข้ามาก็กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และก็กิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้ให้เด็กๆระบายสีภาพนกน้อย และทำเป็นภาพเคลื่อนไหวให้นกพูดได้ ซึ่งเด็กๆทุกคนต่างก็ชอบและตั้งใจทำงานกันทุกคนและในช่วงบ่ายหลังจากตื่นนอนก็ให้เล่นเกมการศึกษา และท่อง ก-ฮ เลข 1-20 และ A-Z จากนั้นก็กลับบ้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันนี้เป็นวันหยุดค่ะ วันรัฐธรรมนูญ

วันศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมในวันนี้ก็เหมือนเช่นทุกวันเพราะมีกิจกรรมของห้องเรียนก่อนที่จะต้องทำกิจกรรมทางการเรียนรู้ กิจกรรมเคลื่อนไหวในวันนี้ให้เด็กๆเคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลง และในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เล่านิทานเรื่องอีกาขี้ขโมยให้เด็กๆฟังและในส่วนของกิจกรรมสร้างสรรค์ในวันนี้ให้เดฌกๆทำหน้ากากนกน้อยซึ่งเด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างดีและต่างก็ตั้งใจทำงานของตนเอง และเมื่อทำเสร็จก็ไปล้างมือเข้าแถวไปทานอาหารและในช่วงบ่ายหลังจากตื่นนอน ก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนที่หอประชุมโดยสวดมนต์พร้อมกันก่อนที่จะกลับบ้าน

สัปดาห์ที่ 7

วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์นี้เรียนหน่วยสัตว์ผู้น่ารักหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จก็เข้าห้องเรียนทำกิจกรรมของห้องเสร็จก็เริ่มเข้ากระบวนการเรียนการสอนซึ่งในสัปดาห์นี้เรียนหน่วยสัตว์โลกผู้น่ารักกิจกรรมก็ดำเนินไปตามแผนที่วางเอาไว้ตั้งแต่เช้าและมีการยืดหยุ่นบางในช่วงเวลาการซ้อมเดินขบวนของทางโรงเรียนและสำหรับในช่วงบ่ายหลังจากตื่นนอนก็มีการให้การบ้านและหัดเขียนเลข 1-20 จากนั้นก็สวดมนต์เตรียมตัวกลับบ้าน

วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันนี้หลังจากที่เข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จก็ให้เด็กๆเข้าห้องทำการเรียนการสอนในช่วงเช้าตามปกติและเมื่อมีการซ้อมเดินขบวนก็ให้เด็กๆดูเพราะเสียงจากการตีกลองทำให้เด็กๆสนใจมากกว่าที่จะฟังครู จึงให้เด็กๆดูและเมื่อเด็กนอนก็ตรวจการบ้านและให้การบ้านเด็กและทำอุปกรณ์ตกแต่งห้องหลังจากที่เด็กตื่นนอนก็ให้การบ้านและให้เล่นเกมการศึกษา และท่อง บทเรียนก่อนที่จะกลับบ้าน

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2552

วันนี้เตรียมการเอาไว้เพราะวันนี้เรียนเนื้อหาย้อยเรื่องสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวก็ให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามคำบรรยายและสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งให้เด็กๆเล่นเกมกบกระโดดซึ่งเด็กๆสนุกสนานเป็นอย่างมาก และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันเป็นรูปกบเมื่อเด็กๆปั้นเสร็จก็ให้เด็กๆเข้าเล่นตามมุมภายในห้องเมื่อหมดเวลาก็ให้ไปทานข้าวและเข้านอนและเมื่อตื่นนอนก็ให้การบ้านและสอนการบ้านจากนั้นก็ให้เล่นเกมการศึกษาและเตรียมตัวกลับบ้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมวันนี้หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จก็ไม่ได้ทำการเรียนการสอนเพราะทางโรงเรียนมีการซ้อมเดินขบวนพาเลดในวันพิธีเปิดจึงให้เด็กๆดูพี่ๆเขาทำการซ้อมและเมื่อถึงช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ก็ให้เด็กๆทำงานและสำหรับช่วงบ่ายหลังตื่นนอนก็ให้แบ่งกลุ่มเล่นเกมการศึกษา ท่อง ก-ฮ เลข และภาษาอังกฤษ ก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันนี้มีการแข่งขันกีฬาอำเภอจอมบึงและทางโรงเรียนก็เข้าร่วมการแข่งขันด้วย ในระดับอนุบาล ป.1 -ป.3 ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันจึงต้องหยุดเรียนและสำหรับการแข่งขันก็มีพิธีเปิดในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายก็มีการแข่งฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ สำหรับหน้าที่งานในวันนั้นก็ช่วยควบคุมแถวในขณะที่เดินขบาน คอยแจกน้ำ แจกข้าวและดูแลงานอื่นๆที่มี

สัปดาห์ที่ 8

วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552
สัปดาห์นี้เรียนหน่วยต้นไม้ที่รัก ซึ่งกิจกรรมในวันนี้หลังจากเคารพธงชาติเสร็จก็ดูให้เด็กๆเข้าห้องเรียนและทำกิจกรรมการเรียนการสอนของห้อง จากนั้นก็พาเด็กๆไปเดินชมงานเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ที่จัดงานขึ้นที่ ที่ว่าการอำเภอเพราะเป็นงานประจำปีของอำเภอและทางโรงเรียนก็มีส่วนร่วมในงานเช่นกันจึงพาเด็กๆไปเดินชมงานและไหว้เสด็จพ่อ จากนั้นก็พาเด็กๆกลับมาที่โรงเรียนและให้เด็กๆทำกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการพิมพ์ภาพจากใบไม้และก็พาไปทานข้าว เข้านอน ช่วงบ่ายหลังจากตื่นนอนเสร็จก็ให้เล่นเกมการศึกษาก่อนที่จะกลับบ้าน

วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552
วันนี้ทางโรงเรียนปิดทำการเรียรการสอนเพราะคณะครูพานักเรียนบางส่วนเดินทางไปดูงานที่จังหวัดสระบุรี

วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2552
วันนี้หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จก็เข้าห้องเรียนและในวันนี้อาจารย์ก็มานิเทศน์การสอนก้เริ่มสอนกิจกรรมเคลื่อนไหวกันก่อนเสร็จจากนั้นก็ไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง และต่อด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์และในวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ไปทำกันนอกห้องเรียนเพราะเรียนเรื่องต้นไม้จากนั้นก็เข้ามาห้องทำกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยกิจกรรมในวันนี้ทำปะติดภาพต้มไม้เสร็จแล้วก็ไปทานข้าวเข้านอนหลังจากตื่นนอนก็ให้ทำกิจกรรมเกมการศึกษา ท่องบทเรียนก่อมและกลับบ้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2552กิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้ก็เหมือนดั่งเช่นทุกๆวัน เริ่มตั้งแต่กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์โดยในวันนี้ให้ทำกิจกรรมปะติดเมล็ดถั่วเขียวลงบนภาพต้นไม้ เสร็จแล้วก็พาเด็กๆไปทานข้าว เข้าห้องนำและเข้านอน ในช่วงบ่านหลังจากตื่นนอนเสร็จก็ให้ดื่มนม เล่นเกมการศึกษา ท่องบทเรียนก่อนกลับบ้าน

วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2552
กิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่เช้าเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จก็ออกกำลังกายและเตรียมนำอาหารออกมาใส่บาตรพระ เพราะทุกวันศุกร์ที่โรงเรียนจะมีการทำบุญใส่บาตรเสร็จแล้วก็เข้าห้องเรียนทำกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเคลื่อนไหวในวันนี้ให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงวันคริสมาสและให้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยการตกแต่งต้มคริสามาส เสร็จแล้วก็ให้ปั้นดินนำมันและก็ไปทานข้าว หลังจากตื่นนอนในช่วงบ่ายก็เข้าหอประชุม เพื่อทำการสวดมนต์ และรับฟังคำบรรยายจากทางโรงพยาบาลที่มาให้ความรู้เรื่องไข้หวัด 2009 เสร็จแล้วก็ปล่อยเด็กๆกลับบ้าน

สัปดาห์ที่ 9

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ในช่วงเช้าเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จก็เข้าห้องเรียน เริ่มเรียนตามปกติทำกิจกรรมของห้องเรียนกันก่อน และให้เด็กๆบันทึกผลการเจริญเติบโตของถั่วงอกและก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหว เสริมประสบการณ์ และทำกิจกรรมสร้างสรรค์ วาดภาพระบายสีดอกไม้ตามจินตนาการเสร็จแล้วก็ไปทานข้าว เข้านอน หลังจากตื่นนอนก็เล่นเกมการศึกษา และกลับบ้าน

วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552
หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จก็เข้าห้องเรียน ทำกิจกรรมของห้องเรียน โดยในวันนี้ให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันและให้วาดภาพระบายสีดอกไม้ตามจินตนาการเสร็จแล้วก็พาเด็กๆไปเล่นเครื่องเล่นสนาม และพาไปทานข้าว ในช่วงบ่ายหลังจากตื่นนอนก็ให้เด็กไซ้อมเต้มเพื่อขึ้นแสดงในงานวันเด็ก

วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552
วันนี้เป็นการเรียนวันสุดท้ายของปี 52 จึงจัดกิจกรรมวันปีใหม่ในห้องเรียน มีการจับฉลากของขวัญ กิลเลี้ยงภายในห้อง เปิดเพลงให้เด็กๆเต้น และในช่วงบ่ายก็ให้ซ้อมร้องเพลง และการแสดงเช่นเดิม

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
หยุดช่วงเทศการปีใหม่ กลับบ้าน ฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับทางบ้าน

วันศุกร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553
ยังอยู่ที่บ้านคะ สนุกมากเลย